TPC logo

TPC - TEOLOGISK PÆDAGOGISK CENTER - LØGUMKLOSTER
Præstehøjskolen Folkekirkens Pædagogiske Institut

Udgivelser

Fra Teologisk Pædagogisk Center Løgumkloster

Yderligere information om de enkelte publikationer og bestilling kan ske direkte til tpc(at)km.dk eller tlf. 7474-3213


 

Religious Education

Materiale fra den 11. nordiske konference for religionsundervisningen.
Redigeret af lektor, ph.d. Povl Götke og lektor, cand.theol. Johannes Nissen 


Kort om Gud

Forlaget skriver: Kort om Gud er et legende oplæg til en samtale om Gudsbilleder og tro i enhver tænkelig situation i ethvert kirkeligt regi: I konfirmand-forberedelsen og sammen med mini-konfirmander. Som en lærerig og sjov ’icebreaker’ til konfirmandforældre- komsammen. I den kirkelige voksenundervisning eller i studiekredse. I den sjælesørgeriske samtale og som en utraditionel vej ind i samtalen ved kirkelige handlinger – ja, mulighederne er legio.

Materialet indeholder 55 kort med forskellige gudsbilleder i en klar æske samt en undervisningslejledning.

Materialet er udgivet af Religions Pædagogisk Forlag.


Nye vilkår for konfirmationsforberedelsen

”Førstehjælp” til de pædagogiske og strukturelle udfordringer

Med baggrund i de strukturforandringer omkring skoledistrikter og tidsmæssig placering af konfirmationsforberedelsen, som gør sig gældende mange steder i disse år, har de religionspædagogiske stiftskonsulenter lavet et værkstedshæfte, der rummer forskellige bud på en række mulige modeller til ændret struktur. Der er tale om modeller, der kan tilpasses ændrede vilkår og samtidig styrke målet med konfirmationsforberedelsen. Dertil kommer i hæftet grundovervejelser over situationen og den pædagogiske udfordring, samt en række konkrete undervisningsforløb, der kan bringes i spil inden for nye strukturer.
   Materialet har i høj grad sin baggrund i de situationer og strukturer, som stiftskonsulenterne har mødt i deres virksomhed i stiftet, og bygger på bidrag fra en lang række sogne og præster, der har afprøvet og udviklet dem. Alt sammen har som mål at inspirere både til samtaler og konstruktive forhandlinger i sogn og menighedsråd og lokalsamfund og til udvikling af konfirmationsforberedelsen.

Hent pdf-version af værkstedshæftet her


Himlen i mine fodsåler

Red. Jørgen Demant, Malene Bjerre, Christiane Gammeltoft-Hansen, Jesper Hyldahl, Tine Illum, Bo Hakon Jørgensen, Kirsten Jørgensen og Elof Westergaard

Aros Forlag, 2011


Filosofi med børn:
teoretisk grundlag og religionsdidaktisk potentiale
Henrik Vestergaard Jørgensen

Bogen er udsolgt


Reconciled Humanity
Karl Barth in Dialogue
Hans Vium Mikkelsen

Eerdmans forlag 30$.
Bogen kan bestilles her
Pris 180 kr. + forsendelse

Bogens formål er at bringe Barths dialektiske teologi i samspil med nutidens fundamentalteologiske udfordringer. Dette sker ikke kun ved at gengive Barths position, men også gennem en kritisk og konstruktiv diskussion af Barths teologiske anliggende. Ved at sætte det i spil med så forskellige tænkere som Buber, Hegel, Pannenberg, Girard og Frei gives der rum for en nutidig udlægning af åbenbaringens og forsoningens indhold.


3. tekstrække
Udvalgte bibeltekster til lejlighedsgudstjenester


Et samarbejde mellem Bibelselskabets Forlag og TPC

Pris 349,95 kr.

3. tekstrække er en samling af alternative tekstforslag til samtlige søn- og helligdage i kirkeåret samt tekstforslag til alternative gudstjenester i forbindelse med f.eks. Kyndelmisse, Valentins Dag, Sct. Hans, høst, halloween og Mortensaften. Hvert tekstforslag er ledsaget af en kort brugsvejledning, hvor teksten placeres i forhold til kirkeår, tema og de to autoriserede tekstrækker. Tekstforslagene tænkes anvendt til hverdagsgudstjenester, morgen- og aftensange, andagter og meditationer.


Hovering over the Face of the Deep Philosophy, Theology, and Children.
Gertrud Yde Iversen, Gordon Mitchell & Gaynor Pollard.Bogen kan bestilles her
150 kr. + forsendelse


 

Confirmation Work in Europe
Empirical Results, Experiences and Challenges.
A Comparative Study in Seven Countries
Friedrich Schweitzer, Wolfgang Ilg og Henrik Simojoki (Eds.)

Bogen kan bestilles her
Pris 100 kr. + forsendelse.


I anden række
Prædikenvejledning til anden tekstrække
Red. Leise Christensen, Ulla Morre Bidstrup, Peter Nejsum og Jørgen Demant

Aros Forlag, 2009 - 1. udgave - 1. oplag  - 480 sider  - Indbundet

 

15 præster, som dækker et bredt spektrum inden for Folkekirken, har i godt et år arbejdet intenst på at lave denne prædikenvejledning, som dækker hele kirkeåret. En redaktionsgruppe bestående
af Leise Christensen, Ulla Morre Bidstrup, Peter Nejsum og Jørgen Demant har koordineret og redigeret de mange bidrag. Bogen vil være et nyttigt arbejdsredskab i præstens prædikenforberedelse. Til hver prædiketekst gives bl.a. bud på tekstens sammenhænge og muligheder og prædikenens udfoldelse.