TPC logo

TPC - TEOLOGISK PÆDAGOGISK CENTER - LØGUMKLOSTER
Præstehøjskolen Folkekirkens Pædagogiske Institut

Projekter og netværk/udvalg

Det er en af TPC’s helt centrale opgaver at være en drivende kraft i det udviklingsarbejde, som folkekirken har brug for. Det gælder både almenteologisk og praktisk-teologisk. Det praktisk-teologiske felt dækker over det at yde sjælesorg, at prædike og holde gudstjeneste, at undervise og formidle og at lede forsamlinger og processer. Udviklingsarbejdet kan organiseres som et projektarbejde, der tager sigte på et veldefineret mål, for eksempel en bog eller en rapport eller en indstilling, eller det kan have en mere uformel karakter af et netværk eller et udvalg, som har et veldefineret emne, men ikke nødvendigvis skal udmønte sig i noget specifikt.

Foto: Lone Stidsen