TPC logo

TPC - TEOLOGISK PÆDAGOGISK CENTER - LØGUMKLOSTER
Præstehøjskolen Folkekirkens Pædagogiske Institut

Centrets virksomhed

Centret skal:
- uddanne og efteruddanne præster og undervisere i folkekirken, samt ledere og medarbejdere i det frivillige kirkelige arbejde.

- undervise i almenteologiske og praktisk teologiske fag, samt hertil relevante fagområder.

- udøve og formidle praktisk-teologisk og pædagogisk udviklingsvirksomhed, samt fungere som folkekirkens videns-, rådgivnings- og koordineringscenter inden for praktisk teologi og pædagogik.

- samarbejde med beslægtede institutioner i Danmark og understøtte folkekirkens kontakt med skoleverdenen.

- varetage de mellemkirkelige og internationale forbindelser på det pædagogiske område på folkekirkens vegne.

Centrets virksomhed fastsættes i løbende programmer, der udsendes to gange om året.